Касова книга

Книга за дневните финансови отчети с календар за високосна и невисокосна година, разграфена по месеци, малък и голям формат.

Категория: