ПЪЛНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

ЮНИП Електроник е лицензиран фискален сервиз за всички предлагани устройства.  Поддържа индивидуални бази данни на всички свои клиенти. Сервизът обслужва над 3 500 клиенти с актуални договори за извънгаранционна поддръжка. Времето за сервизиране не надвишава 24 часа.

ЮНИП Електроник разполага със съвременна техническа база, включваща сервизни автомобили и модерна техника за диагностика и ремонт, която позволява бързо и качествено сервизиране.

При изграждането на търговски системи в различни обекти, фирмата извършва окабеляване, монтиране и настройка на всички устройства и софтуери по предварително одобрените от клиента проекти. Във връзка с по-нататъшната правилна експлоатация на готовите комплексни системи, предлагаме варианти на дистанционна поддръжка на софтуера, дистанционна хардуерна диагностика, както и сервиз на фискалните устройства  и останалия хардуер.

Клиентите на фирмата имат възможност да избират различни видове от абонаментна поддръжка в зависимост от индивидуалните особености. Съчетаваме новите дистанционни методи на диагностика и сервизиране с комплект от услуги /хардуерна, софтуерна и фискална/, което позволява цялостно обслужване от сервиза на ЮНИП Електроник.

НАШИ КЛИЕНТИ

За допълнителна информация, условия и заявка за сервиз