ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ

Декларирам, че се запознах с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2017/679 /ОРЗД/, Относно обработването на личните ми данни, с последна актуализация от 21.05.2018 г., (включваща, но неограничаваща се до данните и координатите на Администратора и ДЛЗД, целите и правното основание на обработването, получателите на данните, срока на съхранение, правата ми, като субект на данни, последиците от непредоставяне на данните и липсата на профилиране), съдържаща се на място при търговеца и на www.unip.bg

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В сила от 25.05.2018 г.

Извършвайки дейността си, ЮНИП Електроник ООД, ЕИК 131081072, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 83 блок 107 вх.В обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Този уебсайт unip.bg (наричан по-долу “уебсайтът“) се притежава от ЮНИП Електроник ООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.
Ние не продаваме вашите данни на други дружества или лица. Предоставяне на Ваши лични данни, които сме получили по повод посещението на уебсайта, на трети лица може да стане само с Ваше съгласие. Тези данни са свързани с дейността на фирмата ни и също са в съотвествие с изискванията на НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (Загл. изм. – ДВ, бр. 80 от 2018 г.)

 

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЮНИП Електроник ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за предоставяне на услуги и стоки предлагани от нас.

 

УПОТРЕБА НА „БИСКВИТКИ”

Сайтът използва бисквитки (или още “cookies”). Запознайте се с приетата Политика за използване на „бисквитки“ тук.

 

Последна актуализация: 01.11.2018