Elicom ETS S1 везна

Търговска, ценообразуваща везна с вертикален дисплей
44 артикула с директен достъп
До 8000 артикула
До 6кг / 15 кг / 30 кг
Връзка с ЕКАФП
Връзка с РС
Вграден принтер за баркод етикети

Категория: