Zamboo

Много функционален софтуер за търговски обекти и ресторанти.
Продажби
– Разнообразни интерфейси за всеки бизнес
– Връзка с банков терминал
– Дефиниране на потребителски права
– Програми за лоялни клиенти
– Допълнителен клиентски дисплей
Доставки
Инвентаризация
Брак
Изписване
Производство
Управление на материали, категории и типове
Работа с ценови листи, ценообразуване и сценарии
Справки – таблични, аналитични и графични. Мобилни справки през смартфон.

Категория: