T-Scale везна

Търговска, ценообразуваща везна с вертикален дисплей
Двуразрядна 2/5 и 5/10
Обхват 6/15 или 15/30
Връзка с РС

Категория: