POS Master

Търговски софтуер за управление с големи възможности

POS Master е търговски софтуер, който предоставя бързина и удобство при обслужването на клиентите.
С него имате пълна отчетност и контрол на складовите наличности и паричните средства.
Можете да работите в локален режим, без това да намали функционалността. На разположение са широк набор от оперативни и управленски справки, които подпомагат работата на супервайзорите, както и автоматични процедури за анализ на данни и генериране на справки при работа с “ Централен офис“.
Плащания с ваучери, банкови карти, в брой, смесени плащания, както и плащания с грабо ваучери. Поддържат се клубни карти с различни схеми на клиентска лоялност.
POS Master- търговски софтуер предоставя възможност за интеграция със системата на Националната лотария и Лотария България за проверка на билети в реално време, както и възможности за задаване и комбиниране на различни видове промоции и отстъпки.
В POS Master-търговски софутер данните се архивират автоматично и се прави самодиагностика при всяко стартиране на системата.
Налична е и възможност за импорт и експорт на данни към външни системи.

Категория: