Daisy DSB6 везна

Търговска ценобразуваща везна
Двуинтервална везна – 6кг/15кг
С ниска консумация на енергия

Категория: