Aurora POS

Търговски софтуер с връзка към облачна структура без ограничения и 100% сигурност на данните.

Бърза и лесна инсталация
Автоматично обновяване на версиите
Възможност за импорт и експорт към други системи
Пълна интегрираност на всички компоненти
Възможност за работа с огромен брой устройства
Пълен контрол на доставки, продажби,промоции и продажби
Синхронизация с изисканията на българското законодателство

Категория: