ELICOM

 

S200 L

 • Налична в черен и бял цят
 • Ценоизчисляваща
 • Двуинтервална
 • Клиентски дисплей – кула
 • Ниска консумация на енергия
 • Акумулаторна литиева батерия

 

 


S200 B

 • Налична в черен и бял цят
 • Ценоизчисляваща
 • Двуинтервална
 • Ниска консумация на енергия
 • Акумулаторна литиева батерия

 


 

EVL LE1

 • Търговска, ценообразуваща везна с вертикален дисплей
 • 2000 артикула До 6 кг / 15 кг / 30 кг
 • Двуразрядна
 • Връзка с ЕКАФП
 • Връзка с РС
 • Опция за връзка с принтер за баркод етикети

 

 

 


 EVL BE1

 • Търговска, ценообразуваща везна
 • 2000 артикула До 6 кг / 15 кг / 30 кг
 • Двуразрядна
 • Връзка с ЕКАФП
 • Връзка с РС
 • Опция за връзка с принтер за баркод етикети

 


ETS xx S1

 • Търговска, ценообразуваща везна с вертикален дисплей
 • 44 артикула с директен достъп
 • До 8000 артикула
 • До 6кг / 15 кг / 30 кг
 • Връзка с ЕКАФП
 • Връзка с РС
 • Вграден принтер за баркод етикети

 


 

Платформена везна с един датчик

 • С вертикален дисплей
 • От 3 кг до 600 кг
 • Връзка с РС и принтер за баркод етикети

 


Платформена везна с четири датчика

 • С различни измервателни индикатори
 • От 600 кг до 3000 кг
 • Връзка с РС и принтер за баркод етикети

 


назад